Kjøps- og brukervilkår

 • 1. Innledning

  Disse brukervilkårene (heretter 'Vilkårene') gjelder for tilgang til og bruk av Solgt.no, en tjeneste levert av Solgt.no AS (org.nr 923401032), heretter 'Solgt.no'. Tjenesten tilbyr tilgang til informasjon om boligtransaksjoner, leiedata, samt pris- og leieestimat.

 • 2. Brukerkonto og Tilgang
  • 2.1. Brukere må registrere en konto for å få tilgang til Solgt.no.

  • 2.2. Tjenesten er tilgjengelig gjennom abonnement, og brukeren vil bli belastet i henhold til den valgte abonnementsplanen.

 • 3. Bruksrestriksjoner
  • 3.1. Brukere har ikke lov til å lagre, kopiere eller på annen måte masselagre data fra Solgt.no i egne databaser.

  • 3.2. Det er strengt forbudt å skrape data, misbruke APIer eller på annen måte automatisere datauthenting fra plattformen.

  • 3.3. All bruk av data må være i samsvar med gjeldende lovverk og disse Vilkårene.

 • 4. Overvåking og Oppsigelse
  • 4.1. Solgt.no forbeholder seg retten til å overvåke all brukeratferd på plattformen.

  • 4.2. Dersom en brukers atferd antas å bryte med disse Vilkårene, kan Solgt.no avslutte brukerens tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning.

  • 4.3. Solgt.no kan også si opp avtalen med enhver bruker når som helst, av hvilken som helst årsak, med eller uten forvarsel.

 • 5. Ansvarsbegrensning
  • 5.1. Generelt

   Solgt.no AS tilbyr Solgt.no 'som den er' og 'som tilgjengelig', uten garantier av noe slag. Mens vi streber etter å opprettholde nøyaktighet og pålitelighet i tjenesten, garanterer vi ikke for korrektheten, påliteligheten eller fullstendigheten av informasjonen som tilbys. Solgt.no er ikke ansvarlig for feil, utelatelser, eller for resultater oppnådd fra bruken av denne informasjonen.

  • 5.2. Feil og Utfall

   Tjenesten kan oppleve sporadiske feil og noen ganger midlertidige utfall. Solgt.no skal ikke holdes ansvarlig for noen form for tap eller skade som følge av slike feil eller utfall i tjenesten. Vi vil imidlertid gjøre vårt beste for å sikre at tjenesten er tilgjengelig og fungerer så jevnt som mulig.

  • 5.3. Estimat av Verdi og Leie

   Verdi- og leieestimater gitt av Solgt.no er kun estimater basert på tilgjengelige data og modeller. Disse estimatene representerer ikke nødvendigvis den faktiske verdien eller leien, og bør ikke tas som eneste grunnlag for økonomiske beslutninger. Solgt.no tar ikke ansvar for beslutninger tatt basert på disse estimatene.

 • 6. Betaling
  • 6.1. Betaling av abonnement

   Betaling for Solgt.no skal foretas på forhånd og er ikke refunderbare, unntatt som beskrevet i disse Vilkårene eller når det er påkrevd av gjeldende lov. Solgt.no AS kan reservere kjøpesummen på kundens kredittkort ved bestilling og belaste kortet på dagen abonnementet fornyes eller begynner.

  • 6.2. Oppsigelse av abonnement

   Abonnenter kan si opp sitt abonnement med virkning fra neste abonnementsperiode. Oppsigelse må gjøres senest 2 timer før starten av neste abonnementsperiode og gjennomføres via brukerens profilside på nettstedet. Oppsigelse gjort ved manglende betaling anses ikke som gyldig oppsigelse.

 • 7. Levering
  • 7.1. Som en digital tjeneste, anses levering for å ha skjedd når brukeren får tilgang til Solgt.no gjennom deres registrerte konto.

  • 7.2. Selv om tjenesten normalt er tilgjengelig umiddelbart etter kjøp, skal Solgt.no leveres til brukeren uten unødig forsinkelse, og senest innen 30 dager etter bestilling, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

  • 8. Angrerett

   Ved kjøp av Solgt.no-tjenesten, hvor leveransen av digitalt innhold ikke skjer på et fysisk medium, aksepterer brukeren å fraskrive seg sin angrerett når leveransen starter. Dette i tråd med Angrerettloven §22 som handler om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium.

  • 9. Forsinkelse og manglende levering

   Hvis Solgt.no ikke leveres i henhold til avtalen mellom Solgt.no AS og brukeren, og dette ikke skyldes brukeren eller forhold på brukerens side, har brukeren rett til å kreve oppfyllelse, holde tilbake betalingen, heve kjøpet og/eller kreve erstatning i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven.

 • 10. Mangler ved tjenesten
  • 10.1. Hvis det foreligger en mangel ved Solgt.no, må brukeren innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, gi Solgt.no melding om at de vil påberope seg mangelen.

  • 10.2. Feil og mangler ved tjenesten vil bli adressert av Solgt.no med tilbakebetaling, reparasjon eller omlevering, avhengig av feilens natur.

 • 11. Kjøperens mislighold
  • 11.1. Hvis kjøperen ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser, eller andre plikter i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes Solgt.no eller omstendigheter på Solgt.no sin side, kan Solgt.no, etter forutgående varsel, holde tilbake tjenesten, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra kjøperen.

  • 11.2. Ved forsinket betaling kan Solgt.no kreve renter av kjøpesummen i henhold til forsinkelsesrenteloven, og kjøperen kan bli holdt ansvarlig for gebyrer etter inkassoloven ved oversendelse av krav til inkasso.

  • 12. Personopplysninger

   Behandlingsansvarlig for personopplysninger innsamlet gjennom Solgt.no er Solgt.no AS. Personopplysninger samles inn kun for å kunne gjennomføre avtalen med brukeren, med mindre brukeren gir samtykke til annet. Personopplysningene vil ikke bli delt med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for gjennomføring av avtalen eller ved lovbestemte tilfeller.

  • 13. Endringer i Tjenesten og Vilkårene

   Solgt.no AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer på tjenesten eller disse Vilkårene. Endringer vil bli kommunisert til brukerne og anses som akseptert ved fortsatt bruk av tjenesten.

  • 14. Tvisteløsning og Jurisdiksjon

   Disse Vilkårene er underlagt norsk lovgivning. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

 • 15. Kontaktinformasjon

  Hvis du har spørsmål om disse Vilkårene, vennligst kontakt Solgt.no via e-post jan@solgt.no

© 2024 Solgt.no AS — Org. nr. 923 401 032